Varför vi finns

Vi tror på respekt för alla människors rätt till ett hälsorikt och meningsfullt liv.

En av grunderna i ett väl fungerande samhälle gäller respekt för individen. Det är bland annat en förutsättning för demokrati och mångfald, men det gäller även för hälsa. Vi ska visa respekt för andras rätt till hälsa genom att hjälpa utsatta till ett hälsosamt liv.

Dessvärre hänger inte alltid forskningen med i utvecklingen för att möta behovet av kunskap. Speciellt inte för många kroniska sjukdomar. Vi tror därför att nyskapande metoder och attityder inom forskning och utveckling kan bidra till en bättre livskvalitet för de som behöver det bäst.

Med utgångspunkt i fibromyalgi ska vi utveckla kunskaper, metoder, produkter och annat som underlättar ett drägligt liv hos de som drabbats. Över tiden hoppas vi kunna utveckla sådan kunskap så att vi även kan jobba med andra, ofta ifrågasatta, diagnoser som t.ex. ME/CSF eller kronisk Borrelia. Och hjälpa ännu fler människor. Och kanske även kunna förebygga många sjukdomar.

Vi ska vara öppna för samarbete med människor, organisationer, myndigheter och företag som kan hjälpa oss att bidra till en resa mot ett drägligare liv för utsatta människor. Kännetecknande för oss alla är passionen och sökandet efter meningsfullhet och en äkta vilja att respektera allas rätt till hälsa.

Utgångspunkten för våra strategier och beslut ska vara att på ett hållbart sätt hjälpa så många som möjligt och så snabbt som möjligt.

För att lyckas ska vi utmana etablerade normer och vara både nyfikna och nyskapande men aldrig tumma på kvalitén.

Vi ska vara ett företag som respekterar mänskligheten och planeten genom att bekämpa bristen på hälsa.