Intervjuerna börjar

Vi ska nu börja med en relativt omfattande datainsamling genom ett antal intervjuer med ledande aktörer inom primärvården. Av praktiska skäl inleder vi med Västra Götaland Regionen. Förhoppningsvis kommer vi under våren att ha intervjuat ett 15-tal intressanta befattningshavare och kanske även sjösatt ett första pilotprojekt på någon vårdcentral. 

Det är onekligen spännande när två människor med så olika bakgrund börjar lära av varandra och tillsammans skapa något nytt. Vi kan nog designa något riktigt spännande men om vi kan få ta del av ytterligare andras erfarenheter och reflektioner kan detta nog sluta med något riktigt nyskapande som skapar värde för patienterna. Vi har stora planer :-)