Nu börjar jakten ...

... på kapital till vårt bolag. Vi ska förutom erbjuda primärvårdscentraler Lean-tjänster även skaffa kapital genom att göra förstudier på läkemedel åt tillverkare. Sannolikt kommer vi även att försöka få tillgång till externt ägarkapital vilket innebär affärsänglar och motsvarande. En annan spännande möjlighet är att söka finansiering genom Crowdfunding. 

Oavsett källa är det viktigt att vi delar värdegrund (vårt manifesto).

Under den närmaste 5 åren behöver vi runt 20 miljoner kr för att bygga bolaget och nå en global marknad.