Nu börjar lanseringen av Lean 2.0!

Grattis skulle jag vilja säga till de chefer inom primärvården som vill göra skillnad. Nu kan vi hjälpa er att bli riktigt nyskapande och få bättre ekonomi och nöjdare både kunder och medarbetare. Vi vill hjälpa er att åstadkomma följande: 

Den goda vården

=> Oavsett offentlig eller privat verksamhet ökar kraven på primärvården. Ofta förväntas man åstadkomma mer med mindre resurser. Konkurrensen ökar både inom och mellan vårdenheter. Medborgarna har vant sig vid en vård som blir allt bättre på att bota sjukdomar men där människor allt oftare hamnar mellan stolarna eller i köer.

Det goda arbetet

=>Alla vill känna en meningsfullhet i arbetet. Inom vården vill man hjälpa människor men när resurserna inte räcker till ökar frustrationen och meningsfullheten försvinner. Och med det kommer både patologiska beteenden och ohälsa.

Den goda ekonomin

=>Odiagnosticerade sjukdomar orsaker bland annat ”stamkunder” i primärvården. Dessa skickas runt i systemet för provtagningar, remisser etc. Bara fibromyalgi står för 10-25% av primärvårdens kostnader och samhällskostnader på 1-2 % av BNP.

Den goda framtiden

=>I en värld som förändras allt snabbare behövs arbetssätt som klarar av det oförutsedda. Och att man känner en trygghet i utvecklingen.  Samtidigt lever vi i en tid då vi måste tänka hållbarhet.

Läs mer på denna länk