Nu går vi upp till TRL 5!

Vårt diagnosinstrument är nu färdig för fält-test. Det handlar om att validera funktionen så den möter krav från praktiken. Första kliniken där instrumentet ska testas blir sannolikt en vårdcentral utanför Göteborg. Vi ska, om de första mätningarna fungerar, även tillverka 2-3 enheter till för att testas på olika kliniker med olika personal. Vi ska även färdigställa utbildningsmaterialet, vilket kommer att utformas dels som universitetsutbildning och dels web-baserad handhavandeutbildning. Vi ska även börja med klassificeringen enligt direktivet för Medical Device. Sannolikt kommer vi inledningsvis att undvika klassning som diagnosinstrument och istället använda det för utvärdering av behandlingar mot fibromyalgi.