Våra tjänster börjar ta form

Detta erbjuder vi primärvården

Vi vill hjälpa vårdcentraler och motsvarande, att få bättre ekonomi och samtidigt få fler nöjda patienter och medarbetare. Vi vill göra våra kunder till de bästa inom sitt verksamhetsområde. Och göra detta på ett hållbart sätt. Hur då?

Genom att sära på primär och sekundär efterfrågan på vårdenhetens tjänster. Av dessa är det den primära som är önskvärd och utgör själva uppdraget för vårdenheten. Den sekundära efterfrågan är sådan som uppstår när patienter upplever att man inte får hjälp utan återkommer med sina problem, vilket dränerar systemet på resurser. Den primära är värdeskapande och den sekundära är slöseri. Det finns många exempel där slöseriet upptar 20-30% av personalens tid. Tid som borde användas till mer värdeskapande. Av den sekundära efterfrågan står fibromyalgi för nästan allt.

Investering i arbetssätt

Genom en kombination av utbildningar och coachning skapar vi förutsättningar för det som kallas ”hjälp till självhjälp” eller ”baksätes-körning”. Det innebär att vi lär er hur man gör men att ni gör jobbet. Det är viktigt för oss att ni äger er egen utvecklingskompetens inom området och inte är beroende av oss för fortsättningen.

Vi börjar med att utgå från system-helheten. Efter en snabb men effektiv systemkartläggning analyserar vi primär och sekundär efterfrågan. Med denna analys som utgångspunkt utvecklar vi tillsammans verksamhetens förmåga att undvika sekundär efterfrågan i allmänhet och hantering av fibromyalgi i synnerhet.

Den förväntade effekten är att ni frigör betydande del av personalens tid (i bästa fall upp mot 30 %). Det kan utnyttjas på flera olika sätt: minska behovet av inhyrd personal, ytterligare investering i kompetensutveckling, utveckla nya verksamhetsområden med befintlig personal eller annat.

Vi som utbildar och coachar

Leg läkare Bo Fråst kan fibromyalgi efter mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin varav de senaste 15 år med klinisk forskning om fibromyalgi. Vi vågar påstå att Bo är en av de främsta i världen inom området.

Ph.Lic. Clas Mellby kan systemeffektivisering efter mer än 35 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och Lean. De första 20 på Nestlé i Bjuv och efterföljande 16 på ett industriforskningsinstitut i Mölndal.