Företagets historia började 2013 när leg. Läkare Bo Fråst kom till företags-inkubatorn på Krinova i Kristianstad, där Clas Mellby var chef för innovationsplattformen, för att diskutera eventuellt stöd att utveckla ett mätinstrument för att diagnosticera fibromyalgi. Bo Fråst, hemmahörande i Alingsås, var då stafettläkare på mottagningar i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Det blev några möten där ”vi kände på varandra”. I samband med att Clas slutade på Krinova (vårvintern) 2015 ringde Bosse och frågade om han ville hjälpa honom bygga upp ett företag kring mätapparaten. Bosse hade då försökt få igång en organisation men det hade gått trögt. Vi förde under våren och sommaren diskussioner om hur ett eventuellt företag borde se ut och på vilka grunder det borde vila. I november 2015 startar LS Innovations AB sin resa. Vi har då även bestämt våra roller och i projektet och Bosse är leverantör av kunskapstjänster till LS Innovations AB. Vi fick tidigt stor uppmärksamhet för våra tankar och blev mycket snabbt ett företag (projekt vore kanske en bättre etikett?) i inkubatorn på Sahlgrenska Science Park. Samtidigt har Bosse blivit doktorand på Malmö Högskola och Clas har återupptagit sitt avhandlingsarbete på Chalmers.

Även om vi började med ett mätinstrument stod det klart tidigt att det behövdes en verksamhetsmodell, ett sammanhang, för att instrumentet skulle kunna göra den nytta för patienter som det har potential för. Detta gjorde att vi började forma verksamheten mot tjänster och vi insåg snabbt att det var mot primärvården som vi skulle kunna åstadkomma stor nytta. Med Clas bakgrund som verksamhetsutvecklare och Bosses som läkare med stor erfarenhet från primärvård kunde vi utveckla ett koncept som kan göra skillnad. För närvarande genomför vi ett antal intervjuer för att få mer underlag och kunna färdigställa konceptet.

Sammanfattningsvis kan vi nog påstå att vi är ungefär där vi vill vara, i gränslandet mellan vetenskap och entreprenörskap, med en genuin passion för att skapa ett hållbart värde för medmänniskor. Fortsättning följer.

Leg läkare Bo Fråst mer än 30 år som specialist inom allmänmedicin. Bosse har en passion utöver det vanliga för patienterna. Speciellt för de med svåra sjukdomar som fibromyalgi. Bo har bland annat arbetat som hyrläkare och sett hur många vårdcentraler fungerar. Nybliven doktorand på Datavetenskapen på Malmö Högskola.

Clas Mellby kan systemeffektivisering efter mer än 35 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och Lean. Clas är en praktisk filosof eller möjligen en filosofisk praktiker som hela tiden vill utveckla med passion för värdeskapande. Nyligen återupptagit avhandlingsarbetet på Chalmers inom Technology Management and Economics. Clas har sedan tidigare en licentiat-examen där.

Nedan visas några av våra viktigaste källor. Av dessa är Clas medförfattare till "Lean i Ledningen" och "Det värdefulla engagemanget". Clas är dessutom författare till flera andra böcker och skrifter. Titta gärna på min LinkedIn-sida: