Primärvården är i kris! Under sista halvåret har vi via media fått veta att Västra Götalandsregionen vill lägga ner 10 vårdcentraler, främst på grund av dålig ekonomi. Och vi hör liknande berättelser från hela Sverige. Bedrövligt tycker vi. Men inte förvånade. Vi lever i en omvälvande tid där gamla organisationsmodeller krockar med en verklighet i snabb förändring.

Detta är bakgrunden till att vi iscensatt ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att utforma ett nyskapande management-koncept för primärvården. Konceptet ska bygga på modern forskning, om bland annat högpresterande organisationer, och beprövad erfarenhet.

För närvarande pågår ett antal intervjuer med ledande aktörer inom primärvården. På sidan om Världens bästa vårdcentral beskriver vi konceptet så som vi ser ser för tillfället (egentligen är nog hela denna website i ständig utveckling). Allt eftersom vi får lärdomar genom intervjuer och annat förändras innehållet.

Förutom att projektet förväntas bli en nyskapande plattform för att transformera primärvården i Sverige men även vara del i våra respektive doktorsavhandlingar.

Leg. Läkare Bo Fråst, specialist allmänmedicin och doktorand inom datavetenskap på Malmö Högskola

Ph.Lic. Clas Mellby, doktorand på Chalmers Technology Management and Economics.